Skip to content

Polityka prywatności

Informacja o przetwarzaniu i administrowaniu powierzonych nam danych osobowych (RODO)

W związku z wchodzącym od 25 maja 2018 roku unijnym rozporządzeniem dotyczącym ochrony danych osobowych (RODO), podjęliśmy działania mające na celu dostosowanie wewnętrznych procedur do wymogów nowego prawa.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. (RODO), informujemy Państwa o następujących kwestiach:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Petroff Team Sp. z o.o. Żeromskiego 6, 82-400 Sztum, NIP: 5792095118, KRS: 0000250652, REGON: 220186721.
 2. Dla celów statystycznych na stronie używany jest serwis Google Analytics.
 3. Strona internetowa petroff.com.pl nie przechowuje ani nie przetwarza automatycznie żadnych danych osobowych.
 4. Państwa dane osobowe otrzymujemy i przetwarzamy dopiero w momencie otrzymania ich drogą elektroniczną na adres email – np w celu przedstawienia oferty lub nawiązania współpracy. 
 5. Wszelkie pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych oraz zakresu przysługujących Państwu uprawnień, prosimy kierować elektronicznie, na adres petroff@petroff.com.pl
 6. Mogą Państwo zwrócić się do nas z żądaniem dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przeniesienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również wnieść sprzeciw wobec ich dalszego przetwarzania w każdym momencie.
 7. Dane osobowe, które nam Państwo powierzacie, przechowywane są w naszej Bazie Kontrahentów. Jest ona odpowiednio zabezpieczona tak, aby nie dostała się w niepowołane ręce, ani nie została utracona.
 8. Zgodnie z przyjętą w Petroff Team Sp. z o.o. polityką bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, w jednostce prowadzone są rejestry zbiorów danych w formie papierowej oraz elektronicznej.
 9. Dane osobowe w niej zawarte będziemy przetwarzać do momentu ustania celu przetwarzania, tj. do zakończenia współpracy albo do momentu wycofania przez Państwo zgody na ich przetwarzanie.
 10. Państwa dane osobowe, po ich wykorzystaniu niezbędnym do wykonania umowy, będą usuwane, chyba że dotyczy to nadrzędnych regulacji prawnych
 11. Dane przetwarzane są zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych wyłącznie w celu dla którego są zbierane, dane nie są udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa
 12. Nie będziemy przekazywać Państwa danych osobowych do państw trzecich.
 13. Pragniemy także poinformować, że mają Państwo prawo skierować skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), z siedzibą w Warszawie (00-923) przy ul. Stawki 2.
 14. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania może skutkować odmową zawarcia umowy.

tel +48 55 277 2088
tel +48 533 888 503

Petroff Team Sp. z o.o.
Żeromskiego 6,
82-400 Sztum

NIP: 5792095118
KRS: 0000250652
REGON: 220186721