Twoj koszyk jest pusty

TOTAL  PRIMERIA LPG


Syntetyczny olej poliglikolowy do sprężarek węglowodorów gazowych.

ZASTOSOWANIA:

♦ Smarowanie sprężarek rotacyjnych do węglowodorów gazowych, LPG lub upłynnionego gazu ziemnego (LNG), oraz takich jak :
- metanu, etanu, etylenu, propanu, propylenu, butanu, butylenu, butadienu, jak również gazów chemicznych takich jak:
- amoniaku, monomeru chlorku winylu.
♦ Smarowanie sprężarek chłodniczych stosujących jako czynnik chłodniczy gazy LPG, wykorzystywanych w przemyśle naftowym i petrochemicznym (rafinerie, platformy wiertnicze, stanowiska dodatkowego sprężania, zakłady upłynniania).

ZALETY:

♦ Zastosowanie specjalnej bazy poliglikolowej w oleju PRIMERIA LPG 150 powoduje, że olej jest tylko nieznacznie rozcieńczany gazem węglowodorowym. Lepkość oleju w warunkach wysyceniagazem pod ciśnieniem spełnia wymagania lepkościowe OEM w odniesieniu do sprężarek gazowych.
♦ Doskonała stabilność chemiczna i odporność na utlenianie przy długim okresie pracy bez konserwacji.
♦ Bezpieczeństwo eksploatacji sprężarki wynikające z dobrych właściwości przeciwzużyciowych, antykorozyjnych i antyrdzewnych oleju.
♦ Niska temperatura płynięcia zapobiega krzepnięciu oleju w parowniku.

 


© 2009 Petroff Oleje