Twoj koszyk jest pusty

TOTAL  ORITES AT


Syntetyczny środek smarny o naturalnych właściwościach przeciwzużyciowych, na bazie poliglikolu.

ZASTOSOWANIA:

♦ Smarowanie hiper sprężarek do kopolimeru etylenu i octanu winylu, w układzie jednokrotnego przepływu.
♦ ORTIES AT  został przebadany przez BURCKHARDT Compression i uzyskał jego aprobatę do sprężarek do bardzo wysokich ciśnień (>3000 barów).

ZALETY:

♦ Znacznie zwiększony czas życia opakowań.
♦ Doskonała ochrona przed korozją.
♦ Wysoka odporność filmu olejowego na etylen oraz dobra smarność.
♦ Wyróżniająca się zależność lepkości od ciśnienia.
♦ Dobra kompatybilność z kopolimerem etylenu i octanu winylu.

 


© 2009 Petroff Oleje