Twoj koszyk jest pusty

TOTAL  ORITES DS


Syntetyczny środek smarny o naturalnych właściwościach przeciwzużyciowych, na bazie poliglikolu.

ZASTOSOWANIA:

♦ Smarowanie hiper sprężarek do etylenu, w układzie jednokrotnego przepływu.
♦ Spełnia wymagania stawiane przy produkcji polietylenu przeznaczonego do żywności.

ZALETY:

♦ Znacznie zwiększony czas życia opakowań.
♦ Wysoka odporność filmu olejowego na etylen oraz dobra smarność.
♦ Wyróżniająca się zależność lepkości od ciśnienia.
♦ Dobre właściwości względem polietylenu.
♦ Nie zawiera żadnych antyutleniaczy, które mogłyby zakłócać proces.
♦ Dopuszczenie produktu końcowego, który jest bezbarwny i bezwonny, do kontaktu z żywnością.

 


© 2009 Petroff Oleje