Skip to content

Firma

Firma PETROFF została założona w 1991 roku i od 26 lat zajmuje się nieprzerwanie obsługą rynku w środki smarne dla motoryzacji oraz przemysłu. Jest firmą prywatną ze 100 % udziałem osoby prywatnej.

Jesteśmy w stanie rozwiązać niemal każdy problem smarowniczy oraz zoptymalizować gospodarkę smarowniczą w każdej firmie. W czasie naszej działalności pomagaliśmy i pomagamy wielu firmom optymalizować wykorzystanie i sprawność ruchową maszyn i urządzeń, wydłużając okresy międzywymianowe oraz zmniejszając koszty napraw i zastosowanych środków smarnych.

Klienci

Wśród firm z którymi współpracujemy są między innymi: Mondi Packaging Świecie, International Paper Kwidzyn, Grupa Krono, Stocznia Remontowa, Stocznia Północna, Huta Częstochowa, ICT Kostrzyń nad Odrą, Zakłady Chemiczne Police.

Są to także elektrownie zawodowe, elektrociepłownie, zakłady produkcyjne, zakłady przetwórcze plastiku, zakłady przetwórstwa spożywczego oraz firmy budowlane i transportowe.

Certyfikaty

Posiadamy certyfikat zarządzania jakością ISO9001:2008, 18001:2008 i 14001:2008

Projekty unijne

W latach 2013-2014 zrealizowaliśmy projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP na lata 2007 – 2013:

“Wdrożenie i komercjalizacja innowacyjnej usługi – dynamiczne odrdzewianie i czyszczenie rurociągów” 

Beneficjent: Petroff Team Sp. z o.o.

Wartość projektu: 1.175.265,00 PLN
Dofinansowanie z EFRR: 477.750,00 PLN

Okres realizacji: 01.03.2013 – 31.12.2014

tel +48 55 277 2088
tel +48 533 888 503

Petroff Team Sp. z o.o.
Żeromskiego 6,
82-400 Sztum

NIP: 5792095118
KRS: 0000250652
REGON: 220186721